محل تبلیغات شما

برای ساخت یک بنا چه نقشه هایی نیاز است؟

اصول دقیق اجرای ساختمان چیست؟

 

برای ساخت هر ساختمان وجود نقشه های معماری نقش اولیه را دارد.نقشه های معماریبا رعایت استاندارد های جهانی و مقررات ملی ساختمان و نسبت به درخواست کارفرما واصول طراحی معماری تهیه میشود.
طراحی نقشه های معماری مهم ترین مرحله در ساخت یک فضای مورد استفاده از آنمیباشد. ترسیم اولیه نقشه های معماری را نقشه های فاز یک می نامند و در نتیجه برایاجرای بهتر نقشه ها دیتیل های اجرایی برای معماری تهیه میشود که آنرا نقشه های فازدو می نامند که در آن جنس متریال،ضخامت،فواصل و جزئیاتی که بیانگر دقیق ایدهطراحان به مجریان ساخت است،می پردازند.
طراح معمار برای طراحی یک ساختمان از ایده اوله تا آخرین مرحله اجرا با کارارتباط برقرار میکند که هنر و حرفه کار خود را به زبان ترسیمی در اختیار کارفرمایطرح میگزارد.
بصورت کلی تهیه نقشه های معماری از ارکان اصلی ایجاد یک بنا میباشد.
 در مرحله بعدی محاسبات نقشه های سازهکه طبق معماری با ظوابط و مقررات ملی ساختمان نسبت به جنس خاک طراحی میشود.
نقشه های سازه به دو صورت فی و بتنی تهیه میشود که با توجه به درخواست کارفرمامتفاوت است.محاسبات سازه نیز از اصلی ترین مراحل در ساخت اسکلت بنا میباشد که مکاندقیق ستون ها،تیرها،و جزئیات اجزای داخلی هر یک از آنهارا مشخص میکند.
زمانی که مرحله اول یعنی نقشه های معماری تکمیل شده است و بعد از تائید نقشههای اولیه در کنار محاسبات سازه،نیاز به دستور کار مشاوران برق و مکانیک ساختمانمیباشد.
وجود این مشاوران در کنار هم با اصول مناسب و دقیق برای ساخت یک بنای دلچسب،مستحکمبا رعایت تمامی نیازات انسانی مورد نیاز است.
تمامی مشاوران،معماری،سازه،برق و مکانیک در کنار برطرف کردن نیازکارفرما،فضایی برای ایجاد امنیت کاری دیگر مشاوران در ساخت،باید توجه داشته باشندکه طبق مقررات و رعایت دید عمقی به فضا اهداف کاربردی خود را پیش ببرند.


برای ساخت یک بنا چه نقشه هایی نیاز است؟

انجام پروژه معماری:::گروه معماری البرز

برای ساخت یک بنا چه نقشه هایی نیاز است؟

طراحی حجم و طراحی محوطه

نقشه ,های ,معماری ,یک ,ساخت ,ساختمان ,نقشه های ,های معماری ,ساخت یک ,برای ساخت ,تهیه میشود

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
ارائه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان محرمانه robin5858 Cheap & Fine NHL Dallas Stars Jerseys Wholesale. riatrathnimemb انواع پروژه فایل اکی 2 کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد شهرستان ساوه spincontuti Audry's receptions Brian's style